Column

Het vergewisbeding

 

In 2010 heeft de FNV zich bij de CAO voor het Grootwinkelbedrijf voor het eerst met succes hard gemaakt voor het zogenaamde vergewisbeding. Dit beding zorgt ervoor dat ook uitzendkrachten vanaf de eerste werkdag onder de CAO vallen. En dat inleners ook verantwoordelijkheid dragen voor een juiste beloning......

 

Men spreekt in dit verband vaak over de juiste inlenersbeloning. Onder inlenersbeloning wordt verstaan "de bij de inlener geldende of wettelijke verplichte beloningsregeling of CAO". Uitzendkrachten die onder de inlenersbeloning vallen hebben dus dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in vaste dienst zijn bij het inlenende bedrijf.

 

De volgende aspecten vallen onder de inlenersbeloning:

 

  • Het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld;
  • ATV/ADV;
  • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren;
  • Initiële loonsverhogingen, zoals bij de inlener bepaald;
  • Onkostenvergoedingen;
  • Periodieken.

 

Bij de controle op de inlenersbeloning kan het makkelijk fout gaan. Uitzendbureau en inlener moeten namelijk goed op de hoogte zijn van de verschillen tussen de verschillende van toepassing zijnde CAO's en zowel de bij de inlener als bij het uitzendbureau geldende arbeidsvoorwaarden met betrekking tot bovengenoemde aspecten.

 

Controle op de inlenersbeloning is overigens geen overbodige luxe. Op grond van het eerdergenoemde vergewisbeding is namelijk niet alleen het uitzendbureau maar ook de inlener verantwoordelijk voor de juiste beloning van de uitzendkracht. Inlener en uitzendbureu kunnen beiden aansprakelijk worden gehouden voor het nabetalen van loon. Bovendien kan de inlener door een goed inzicht in de beloning van de uitzendkracht ook nagaan of hij een tarief betaalt dat alles omvat waar hij voor dénkt te betalen.

 

Heeft u vragen over dit onderwerp of wenst u een controle op de inlenersbeloningen van de uitzendkrachten binnen uw bedrijf, bel of mail mij gerust. 

 

Ik help u graag verder!