Geschillencommissie advocatuur

Geschillencommissie Advocatuur

Als u ontevreden bent over mijn dienstverlening hoor ik dat natuurlijk graag. Alleen als u aangeeft waar het wat u betreft schort, kan ik in actie komen. Als ik uw ontevredenheid niet kan wegnemen en wij komen er samen niet uit, dan kunt u uw probleem voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Deze commissie behandelt zaken over de kwaliteit van de dienstverlening en/of de hoogte van de declaratie van een advocaat of een advocatenkantoor. De commissie is ook bevoegd te oordelen over verzoeken om schadevergoeding (tot maximaal 10.000 euro). Meer informatie kunt u vinden op de website van de Nederlandse orde van advocaten en in de brochures beschikbaar via onderstaande links.